उत्पादन

  • ब्याच बल मिल

    ब्याच बल मिल

    बल मिल कच्चा माल क्रसिङ र ग्राइन्ड गर्न प्रयोग गरिने अत्यावश्यक उपकरण हो। यो सिरेमिक, सिमेन्ट, गिलास, मल, खानी उद्योग आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खनिज र अन्य सामग्रीको भिजेको र सुख्खा ग्राइन्डिङ लागू हुन्छ।